Misija Vizija Filosofija

MISIJA: Tenkinti vaiko ir kitų bendruomenės narių prigimtinius, edukacinius, kultūrinius poreikius, suteikiant galimybę ugdytis įvairių gebėjimų vaikams, brandinti tautinę ir kūrybinę asmenybę.

VIZIJA: Efektyvi ir demokratiška institucija, besimokanti ir dirbanti kaip komanda siekianti  kaitos, ugdymo proceso tobulinimo, kurianti bendriją, draugišką aplinką.

FILOSOFIJA: Laimingi veidai, užimtos rankos, aktyvus protas.