NUOTOLINIS UGDYMAS

Gerbiami tėveliai, informuojame, kad Vilniaus lopšelis-darželis „Žuvėdra“ karantino metu užtikrins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą nuotoliniu būdu:

  • mokytojai naudoja Facebook, elektroninio pašto, kitų ryšio priemonių aplinkas, kurios užtikrina skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, teikiamą informaciją;
  • džiaugiamės, kad bendraujate ir bendradarbiaujate su mokytojais, palaikote jų iniciatyvą ir padedate savo vaikučiams ugdytis;
  • tarpusavyje susitariate dėl vaiko ugdymo(si) grįžtamojo ryšio galimybių (pvz. nufotografuoti ir įkelti vaikų darbelių ar pažintinės veiklos nuotraukas, užfiksuoti kitas ugdymo(si) akimirkas);
  • tik visi kartu susitelkę rasime geriausius sprendimo būdus, atliepiančius vaiko poreikius, šeimos, mokytojų ir įstaigos galimybes.

Galite susipažinti su Vilniaus lopšelio-darželio „Žuvėdra“

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui galima išnaudoti įvairias erdves ir daiktus, esančius ne tik ugdymo įstaigoje, bet ir namuose.

Namuose galima atlikti nesudėtingas mankšteles, taip pat įvairius darbelius, skirtus vystyti smulkiąją motoriką. Galima pažinti gyvūnus ir augalus tyrinėjant paveiksliukus knygelėse, žiūrint dokumentinius filmus, pavyzdžiui, http://www.sengire.lt/lt, ar stebint mieste gyvenančius paukščius – kad ir pro langą.

Viešai prieinamas skaitmeninis turinys:

Visais klausimais dėl nuotolinio ugdymo prašome susisiekti su savo grupių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogais, arba parašyti el.p.  rastine@zuvedra.vilnius.lm.lt