Tikslai

Sukurti patrauklią, atvirą ugdymo instituciją, gebančią teikti šiuolaikišką, kokybišką, tautos kultūros vertybėmis grindžiamą ugdymą.