Paslaugos

Vilniaus lopšelis – darželis „Žuvėdra“

Vilniaus lopšelis – darželis „ Žuvėdra“ įsikūręs Naujosios Vilnios mikrorajone, kur daug žalio ploto ( yra Pavilnio parkas, Barsukynės miškas, Ąžuolijos miško parkas, Žaliakalnio parkas).

Už keliolikos metrų nuo mūsų matosi Vilnelės krantai. Šalia yra Naujosios Vilnios kultūros centras, Pavilnio parke įsikūręs Lietuvos Jaunųjų Gamtininkų centras. Naujosios Vilnios mikrorajone gyvena įvairių tautybių ir tikėjimo žmonės. Yra įsikūrusios kelios bažnyčios ir cerkvė.

Lopšelis–darželis „ Žuvėdra“ įsteigtas 1962-ųjų.

Vaikų lopšelyje – darželyje šešios grupės, ugdymo kalba – lietuvių, rusų, lenkų.

Darželio kolektyvas, puoselėdamas įstaigos tradicijas ir pastoviai tobulindamas ugdymo proceso efektyvumą, jau daugelį metų padeda šeimoms ugdyti vaikučius. Įstaigos pedagogai nuolat dalyvauja miesto, šalies, užsienio kvalifikacijos kėlimo seminaruose.

Vaikai ugdomi pagal steigėjo patvirtintą įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą. Įstaigos pedagogai, atsižvelgdami į vaikų poreikius, kompetentingai ir kūrybingai į ugdymo procesą integruoja įvairius vaikų lavinimo(si) bei ugdymo(si) metodus ir būdus.

Mūsų darželio vaikai pastoviai dalyvauja miesto festivaliuose, konkursuose, akcijose. Vaikams organizuojamos edukacinės išvykos.

Darželio aprašymas rusų kalba.

Вильнюсский я/с ,,Чайка,,

Столичный детский сад «Чайка» действует с ноября 1962 г в микрорайоне Новая Вильня в окружении Павильнюсского, Жалякальнисского парков, лесопарка Ажуолийос и леса Барсукинес.

В нескольких метрах протекает река Вильняле. Рядом Дом Культуры, в Павильнюсском парке расположена станция Юных натуралистов.

В дошкольном учреждении 6 групп с русским, литовским и польским языком обучения. Обучение осуществляется по двум программам:  программа по дошкольному обучению и „Подготовка детей к школе“ –  программа для детей подготовительных к школе группы.

Наш коллектив сохраняет, поддерживает и развивает традиции детского сада, оказывает помощь семьям в воспитании детишек . Педагоги регулярно участвуют в городских, республиканских и международных семинарах и конференциях, повышая свою квалификацию.

Наши дети – постоянные участники фестивалей, спортивных мероприятий, конкурсов рисунков. Для детей организуются познавательные экскурсии.

В дошкольном учреждении большое внимание уделяется работе с родителями, организации календарных праздников, развлечений для детей и их родителей.

Darželyje veikia 6 grupės.

GRUPIŲ DARBO LAIKAS:

„JANTARIKI“ (1.5-3 m. a. vaikai) – nuo 6.00 iki 16.30 val.

„AUKSINĖ ŽUVELĖ“ (1.5-3 m. a. vaikai) – nuo 7.30 iki 18.00 val.

„RUSALOČKA“ (3-5 m. a. vaikai) – nuo 7.30 iki 18.00 val.

„DELFINUKAI „ (3-5 m. a. vaikai) – nuo 6.00 iki 16.30 val.

„OSMINOŽKI“ (5-7 m. a. vaikai) – nuo 6.00 iki 16.30 val.

„JŪROS ŽVAIGŽDUTĖS“ (5-7 m. a. vaikai) – nuo 7.30 iki 18.00 val.