INFORMACIJA TĖVELIAMS

VAIKŲ MAITINIMO TVARKA

VAIKŲ MAITINIMO TVARKA

Vilniaus miesto lopšelyje – darželyje „Žuvėdra“ vaikų maitinimas organizuojamas remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtintu

Įstaigoje:

Vilniaus lopšelis-darželis „Žuvėdra“ dalyvauja programoje
“Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose”