INFORMACIJA TĖVELIAMS

PARAMA DARŽELIUI

Nuoširdžiai dėkojame Jums už dalyvavimą lopšelio-darželio „Žuvėdra“ bendruomenės gyvenime ir suteiktą darželiui paramą. Siekdamas teikti kokybiškus vaikų poreikius, tėvų lūkesčius atitinkantį ugdymą, darželis turi nuolat keistis, modernėti. Būtume labai dėkingi, jei ir šiais metais Jūs 1,2 proc. savo pajamų mokesčio paskirtumėte lopšeliui-darželiui „Žuvėdra“. Skirdami paramą Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio ,,Žuvėdra” gerovės kūrimo.

INFORMACIJA DEKLARACIJOS PILDYMUI

Vilniaus vaikų lopšelio-darželio „Žuvėdra“ duomenys, reikalingi formos FR 0512 pildymui:
1. Paramos gavėjo identifikacinis numeris  – 190017648
2. Paramos gavėjo pavadinimas  – Vilniaus vaikų lopšelis-darželis „Žuvėdra“
3. Paramos gavėjo adresas  – Vilnius, Parko g. 8A
4. Lopšelio-darželio “Žuvėdra” sąskaitos Nr. LT 54 7044 0600 0404 5772