INFORMACIJA TĖVELIAMS

HIGIENA IR VAIKO SVEIKATOS SAUGA

 1. MES priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais norime gauti Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027‑1/a)“ Medicininę pažymą galima pateikti elektroniniu būdu. Daugiau informacijos ČIA.
 2. MES nenorime sirgti, todėl į įstaigą nepriimami sergantys ar (ir) turintys užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, kosti, yra išskyrų iš nosies ir kt.) vaikai. Apie ligą informavus pirmą nelankymo ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis.
 3. MES – vaikui sunegalavus būtinai jus informuosime, o jums svarbu kuo anksčiau atvykti ir pasiimti.
 4. MES įstaigoje (grupėse) nepriimame jokių medikamentų, neįtrauktų į įstaigos pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą.
 5. MES esame visi kartu, todėl į darželį vaikai turi būti vedami švarūs, švariais drabužėliais.
 6. MES piešiame, žaidžiame su smėliu, bėgiojame, virstame, todėl grupėje/lauke vaikai turi turėti tinkamą avalynę su pakulne (basutės, bateliai), turėti atsarginius drabužėlius.
 7. MES sportuojame (lauke, sporto salėje), todėl mus būtina sportinė apranga (išskyrus vaikučius 1,5 – 3 m.). Aktyvi fizinė veikla organizuojama kasdien, atsižvelgiant į vaikų amžių ir sveikatos būklę.
 8. MES patariame, jog viršutiniai drabužėliai turi būti patogūs ir praktiški, skatinantys rengtis savarankiškai.
 9. MES atsakingi. Žaislai, segtukai deja „dingsta“. Jei nešatės žaislą, segtuką į darželį, primename jums, jog kartu nešatės atsakomybę – saugoti savo daiktus – nes tik vaikui suteikus žinių ir savarankiškumo, mes jį mokinsime.
 10. MES mylime miego žaisliukus, kurie atkeliauti, bet lieka lovytėje.
 11. MES norime žinoti jūsų mobiliojo telefono numerius, kad galėtume Jus informuoti vaikui susirgus ar įvykus traumai.
 12. MES kasdien 2 kartus šviesiu paros metu keliaujame į lauką. Žiemos metu – esant ne žemesnei kaip minus 12°C temperatūrai ir silpnam vėjo greičiui (iki 2 m/s) arba ne žemesnei kaip minus 8°C temperatūrai ir vidutiniam vėjo greičiui (nuo 2 iki 6 m/s).

DĖL UGDYTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMO

Atkreipiame dėmesį, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir mokyklos, vykdančios ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį vaikų ugdymą, laikinai (iki 2020 m. pabaigos) neturi galimybės elektroninėje sistemoje susipažinti su vaikų sveikatos duomenimis, todėl ugdymo įstaigai, kurią lanko Jūsų vaikas, turite pateikti peržiūros kodą arba atspausdintą vaiko sveikatos pažymėjimą. Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms peržiūros kodą reikia pateikti portalo https://svietimas.vilnius.lt darželių informacinėje sistemoje „Mano darželis“, pasirenkant meniu punktą „Pažymos“. Instrukciją kaip tai padaryti rasite.

Informacija parengta vadovaujantis:

 1. Lietuvos Respublikos Sveikatos ir apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymu „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ Nr. V-450.
 2. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 2010 m. balandžio 22 d. Nr. V-313.