Veiklos sritys

VILNIAUS LOPŠELIO -DARŽELIO “ŽUVĖDRA” SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA “SVEIKATOS LAIPTELIAIS” 2018-2022 M.M.

VILNIAUS LOPŠELIO – DARŽELIO “ŽUVĖDRA” IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA “ANT VAIKYSTĖS SPARNŲ” 2017 m.

PRIORITETAI:
- vaiko sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių ugdymas;
- Vaiko amžių ir jo psichofizinį išsivystymo lygį atitinkantis sveikatos saugojimas, stiprinimas;
- vaiko kultūrinių, etninių, socialinių-pažintinių poreikių tenkinimas kasdieninėje veikloje.
- vaiko ir pedagogo kūrybiškumas;
- atsakingumas bei ikimokyklinio ugdymo turinio planavimo tobulinimas;
- atvira, savarankiška ir atsakinga mokykla;