Viešieji pirkimai

Vilniaus miesto lopšelis-darželis "Žuvėdra" supaprastintų mažos vertės pirkimų taisyklės

Vilniaus miesto lopšelis-darželis "Žuvėdra" viešųjų pirkimų planas 2016 metams

Vilniaus miesto lopšelis-darželis "Žuvėdra" viešųjų pirkimų ataskaita